رابطه فرهنگ و توسعه

رابطه فرهنگ و توسعه

توسعه یافتگی، سطحی از فکر است. هر جامعه‌ای، هر قدر که بیشتر از فکرش استفاده کند و بلوغ فکری بیشری داشته باشد، توسعه یافته‌تر است. هر چقدر انسانهای یک جامعه، از غریزه به طرف عقلانیت حرکت کرده باشند، به همان اندازه، عقل انسان پرورش بیشتری پیدا می‌کند. این عقل‌گرایی می‌تواند جمعی یا فردی باشد. توسعه […]

پربازديد