رامهرمز

بلادشاپور شهر هفت گنبد

سایت استان: شهر تاریخی بلاد شاپور(هفت گنبد) در ضلع جنوبی شهر دهدشت ،مرکز شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. منطقه کهگیلویه و بویراحمد بلاد شاپور در دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه یکی از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویر احمد واقع شده که این شهرستان از شمال به شهرستانهای باغ ملک، ایذه، بویراحمد […]

آقای استاندار؛ پروژه های راکد بهمئی را دریابید

سایت استان: ابوتراب دهبانی پور وقتی در جامعه ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکارو بیش از800هزاارنفرنیروی متخصص اماده کاروجود داردبنابراین راح حل این موضوع بهبهود شرایط محیط کسب کاربرای ایجاد اشتغال وکاهش بیکاری است (دکتر روحانی رئیس جمهور) حد اقل انتظارات اقتصادی مردم وجوانان شهرستان بهمئی ازمسولین دولت تدبیر امیدواحیاء وپیگیری پروژه هایی که […]

پربازديد