راههای پیشگیری

سرطان دهانه رحم و راههای پیشگیری از آن

سرطان دهانه رحم، یکی از شایع ترین سرطان های زنانه است که به راحتی در مراحل اولیه قابل تشخیص و درمان کامل است؛ اما در صورتی که تشخیص آن به تأخیر افتد، درمان مشکل و گاهی ناموفق خواهد بود. علل و عوامل: علت دقیق بروز این نوع سرطان شناحته شده نیست، اما یک سری عوامل، […]

پربازديد