راهکارهای مقابله با سرما زدگی درختان

خطر سرمازدگی در کمین مرکبات استان / راهکارها

سایت استان: شاید چندین سال اخیر دغدغه باغداران استان به ویژه گرمسیرنشینان، سرمازدگی مرکبات باشد، که خسارات جبران ناپذیری به باغات کشاورزان می زند، که با پیشگیری می شود از این خسارات کم کرد. با رسیدن فصل زمستان و کاهش دما خطر سرمازدگی برای مرکبات قابل پیش بینی می باشد. بیشترین خسارت سرمازدگی در استان […]

پربازديد