رایتل

قطع تماس تصویری رایتل !

سایت استان: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: قطع امکان مکالمه تصویری رایتل منطقی نیست و باید امکان استفاده از خدمات نسل سوم تلفن همراه به طور کامل برای مردم فراهم باشد. بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قطع تماس‌های تصویری رایتل و سردرگمی مشترکان آن گفت: هم اکنون […]

پربازديد