رحمان خوب زاده

حاج زارعی؛ نماینده ای که نخواست وکیل الدوله باشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت علاوه بر نمایندگی از حوزه ی انتخابیه ی خویش وظیفه ی خطیر قانون گذاری را نیز بر عهده دارند. اصلی که حاج غلام محمد زارعی نماینده ی دور نهم مجلس شورای اسلامی نیز از آن مستثنی نبود. اما مسئله در آنجاست که نمایندگان مجلس به عنوان اعضای […]

پربازديد