رحمان زمانی

کشف 290 میلیارد ریال ارز قاچاق در عملیات شناسایی نیروهای امنیتی استان

سایت استان: دبیر کمیسیون اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از عملیات کشف و ضبط 290 میلیارد ریال ارز قاچاق در استان توسط مأمورین نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی استان در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با قاچاق کالاو ارز خبر داد. سید رحمان زمانی مدیرکل امنیتی و انتظامی با بیان […]

پربازديد