رحمان طاهری

“چکامه‌ای برای یک شاهنامه خوان”

سایت استان: دکتر حسین عسکری چکامه ای برای رحمان طاهری (شاهنامه خوان) «صدای تو را دوست دارم صدای تو از «آن» و از جاودان می سراید»!!! :   1- ازآن دم که فونتل خشمگینانه فریاد برآورد «ای سونات از جان من چه می خواهی؟؟» زمان زیادی می گذرد! فریاد فونتل خشمی بود کج اندیشانه بر […]

پربازديد