رحیم فاضل زاده

آغازی بر پایان بزرگواری

در اولین روز از بررسی کابینه آقای روحانی، نماینده مردم محترم کهگیلویه، بهمئی،لنده و چرام با رد کلیات کابینه آقای روحانی اظهاراتی را بیان و مطالبی را مطرح کردند که حقیر را برآن داشت تا بدون جهت گیری سیاسی، و صرفا با دیدی واقع گرایانه، بخش هایی از این اظهارات را بررسی و نقد نمایم. […]

پربازديد