رسانه مستقل و دشمنان آن

رسانه مستقل و دشمنان آن

امروزه نقش بی بدیل رسانه ها در شکل دهی و هدایت افکار عمومی و جریان سازی رویدادهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و… بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید چندی پیش محوری ترین نقشی که برای رسانه ها متصور بود صرفا اطلاع رسانی از رویدادها عینی و واقعی بود ، اما در حال حاضر رسانه […]

پربازديد