رسانه های صیغه ای

” رسانه های صیغه ای “

سایت استان: علیرضا کفایی نظریه مسئولیت اجتماعی حاکی از آن است که خبرنگاران ، روزنامه نگاران و بطور کلی رسانه ها در وهله اول باید جوابگوی تاثیری باشند که بواسطه درج خبر و یا ارائه تحلیلی بر جامعه میگذارند و در قبال مخاطبین و خوانندگان خود و اجتماع مسئول هستند . ممکن است عملاً این […]

پربازديد