رسانه های فرصت طلب

کاسبی فرصت طلبان در بستر اختلاف اصلاح طلبان

سایت استان: یکی از کاربران سایت استان با نام مستعار روستازاده کهگیلویه و بویراحمدی مطلبی را پیرامون انتخاب استاندار و حواشی آن در روزهای گذشته، برای ما ارسال کرده است که در پی می آید: در این روزها که اصلاح طلبان استانی بر سر انتخاب گزینه نهایی استانداری کهگیلویه وبویراحمد دچار اختلاف و شاید انشقاق […]

پربازديد