رستم قاسمی

پاسخ شرکت ملی نفت ایران به بزرگواری در خصوص عزل بهمنی

شرکت ملی نفت ایران در واکنش به تذکر نماینده کهگیلویه، اعلام کرد که مدیرعامل شرکت ملی حفاری عزل نشده بلکه بازنشسته شده است. به دنبال تذکر علیمحمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به برکناری مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت. […]

پربازديد