رشته ورزشی پرثوآ

جوان هم استانی، دبیر رشته ورزشی پرثوآ کشور شد

سایت استان: در جلسه هماهنگی رزم پهلوانی پرثوآی کشور که به ریاست دکتر نادر شکری وبا حضور مسئولین استان ها برگزار گردید، آقای سیدمهدی اسلامیان از جوانان هم استانی به عنوان دبیر این رشته ورزشی انتخاب شد. به گزارش سایت استان، همچنین در این جلسه مسئول تعدادی از کمیته های معرفی شدند. اخبار مربوط به […]

پربازديد