رضایت علیزاده

فرمانده سپاه عشایر استان منصوب شد

سایت استان: عزت اله محسنی پور طی حکمی از سوی سردار امیری فرمانده ارشد نظامی و سپاه فتح استان، فرمانده سپاه عشایر استان منصوب شد. در این حکم سرهنگ پاسدارعلی ستوده نیا به سمت فرمانده سپاه عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب و از خدمات سرهنگ پاسدار رضایت علیزاده  در مدت تصدی فرماندهی سابق ناحیه  […]

پربازديد