رضا دوستی ایرانی

درود بر منتقد من

سایت استان: رضا دوستی ایرانی یکی از رموز موفقیت های فردی و اجتماعی انسان ،روحیه انتقاد پذیری است ، داشتن این روحیه نشانه رشد روحی ، معنوی و اخلاقی فرد است و به طریق اولی اصلاح ساختار هر سیستم اداری و غیر اداری و به طور کلی اصلاح ساختار هر حاکمیتی ، در سایه انتقاد […]

پربازديد