رضا رنگیان

«کهگیلویه و چند دهه آوارگی سیاسی»

سایت استان: رضا رنگیان واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟!! صدق و بی آزاری،خدمت به خلق ،هم عبادت است و هم کلید زندگیسیت… گفت ؛ زین معیار اندر شهر ما ،یک مسلمان است آن هم مسیحیست. “پروین اعتصامی” خداوند انسان را در عوض نافرمانیش از عرش به فرش می کشد چه […]

پربازديد