رفتگران

تحقیر رفتگران شهرداری توسط مجموعه شهرداری+ تصاویر

شهرداری یاسوج به منظور داشتن شهری پاک و عاری از هرگونه آلودگی اقدام به پاکسازی پارک های مختلف شهر کرده است.

پربازديد