رهامی

بررسی مشکلات هیئت ورزشهای همگانی استان

سایت استان: طی نشستی با حضور دکتر مجدآراء ریاست محترم فدراسیون ورزشهای همگانی؛ دکتر علم دبیر محترم فدراسیون؛ مهندس مشهدی ذیحساب فدراسیون و اقای رهامی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان در محل فدراسیون ورزشهای همگانی، مشکلات هیئت همگانی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست ابتداء آقای رهامی گزارشی از عملکرد هیئت […]

پربازديد