روح الله درخشی

در خدمت یا خیانت به اصلاحات؟

سایت استان: روح الله درخشی از لاهوت خیالی موسوی تا منطق برهوتی منطقیان راهیست کوتاه اما، از این دو تا هدف مشترک اصلاح طلبی و اصلاح طلبان در دو حوزه کهگیلویه و بویراحمد و دنا، نه راهی مشترک است ونه مشابهتی در کنش معطوف به هدف اصلی. دیروز نوبت لاهوتی بود که به تنازعی اصلاح […]

پربازديد