رود مارون

چاه آلوده ای که مردم لنده از آن آب می نوشند!

سایت استان: سید مجید خرمی مطلب پیش رو توسط آقای خرمی از مخاطبان محترم سایت استان نگاشته و برای ما ارسال شده است. تعریف ساده آلودگی آب عبارت است از هر گونه ناخالصی آب که برای حیات موجودات زنده مضر باشد. وقتی به مردم شهرم می نگرم ، آثار بیماری بسیاری را بر آن ها […]

پربازديد