روزنامه فروش های یاسوج آه می فروشند

روزنامه فروش های یاسوج آه می فروشند

نبود فضای مناسب، دکه های مطبوعاتی شهر یاسوج را به تعطیلی کشاند به نحوی که تهیه روزنامه های کشوری و استانی را برای شهروندان با مشکل جدی مواجه کرده و باعث کسادی کار روزنامه فروش ها شده است. جمع آوری دکه های مطبوعاتی شهر یاسوج با هدف بهسازی پیاده روها از سوی شهرداری این شهر […]

پربازديد