روزنامه کسب و کار

کسب و کار خلاقانه برای راه انداختن کار هم استانی ها در تهران

سایت استان: شرکت “کارگشا خدمات سپهر” حاصل اندیشه خلاقانه “امیررضا یاری سوق” ساکن تهران است که برای راه انداختن کارهای هم استانی های دور از مرکز تاسیس شده است.اتفاقی که با استقبال مواجه شده و هم اکنون بسیاری از مردم ساکن در شهر های مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد( و البته استان های دیگر) تنها […]

پربازديد