روز جهانی زبان مادری

جایگاه زبان در هویت ولزوم حفظ زبان مادری

هویت به معنی چه کسی بودن است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی بر می آید. هویت ملی از وجوه مختلفی به قرار زیر است. ۱-خانواده ۲-زبان ۳-دین و آئین ۴-زادگاه و سرزمین ۵- تاریخ ۶-ایدئولوژی سنت ها و ارزش ها ۷- باورها و رفتارها ۸-دانش […]

“در سوگ زبان مادری”

سایت استان: حسن صالحی روز 21 فوریه(دوم اسفند)، از طرف سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری شده است. طبق اعلام یونسکو، شش هزار گویش محلی در جهان رو به فراموشی است، و این نگرانی وجود دارد که چهل درصد از زبان‏های دنیا به فراموشی سپرده شوند. یکی […]

پربازديد