روز فرهنگی

روز فرهنگی کهگلیویه برگزار شد

روز فرهنگی شهرستان کهگیلویه جمعه شب در میدان مرکزی با حضور مسئولان و جمع زیادی از مردم و با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی وهنری برگزار شد.

پربازديد