روز پدر

پسرم! / شعری از حسن بهرامی به مناسبت روز پدر

پسرم! شعری از حسن بهرامی (به مناسبت روز پدر) “به نازنینم آرشام” آرزو می­کنم پدر نشوی پسرم! تا همیشه کودک باش غنچه در غنچه بال ­بال بزن مثل یک بچّه ­کفشدوزک باش بزن از کیف مدرسه بیرون بپر از روی دفتر مشقت تپّه تا تپّه هی بدو و بدو قیژ بردار و بادبادک باش شکلات […]

پربازديد