روستای زیلایی

یادداشت حسن غفاری در سفر نامه عکاسی به روستای شولیز و زیلایی

سایت استان: حسن غفاری عکاس، مردم شناس و پژوهشگر هم استانی یادداشتی در سفرنامه عکاسی خود و همراهان به روستای شولیز و زیلایی نوشته که به همراه عکسهایی زیبایی از این دیار، در پی می آید: یقین داشت وبا اطمینان سخن مى گفت، انگارمرغش یک پاداشت وبس ؛ دیدن یک پلیس در وطن ودیار ما […]

پربازديد