روستای شادگان باشت

“به بهانه گزارش سیزده بدر متفاوت روستای شادگان باشت”

سایت استان: غریب واحدی پور خودم که هیچ وقت ادعائی نداشتم. ولی دوستان و نزدیکانم همیشه از استعداد و توانائی ام برای دست یافتن به اهداف متعالی می گفتند، حتی یکی از هم کلاسی  های دوره دبیرستانم را که نوروزامسال به فاصله یک کفش کندن و پوشیدن دو گروه مجزائی که برای عرض تسلیت و قرائت […]

طبیعت زیبای روستای شادگان باشت در روز طبیعت/ عکس

تصاویری از طبیعت زیبای روستای شادگان باشت در روز طبیعت – 13 فروردین 93 عکس: محمود آرام .

پربازديد