روس‌ها

ایران در زمره 4 قدرت برتر زیر سطحی جهان به اذعان روس‌ها

این فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با دزدان دریایی معضلی بزرگ در جهان به شمار می‌رود افزود: جمهوری اسلامی در این زمینه با قدرت‌نمایی 288 مرحله درگیری با دزدان دریای داشته است و در همه این درگیری‌ها موفقیت کامل حاصل شده به نحوی که در یک عملیات بدون این که یک نفر تلفات داشته باشیم همه دزدان دریایی را اسیر کردیم.

پربازديد