روشنا جهانگیر فام

پایتخت طبیعت؛از بودن تا شدن

رشته کوههای زاگرس پوشیده در جامه ای کهنسال از درختان بلوط ، مغرور از تاج های مسحور کننده زرد و قرمزشان، اوج زیبایی خزان را به رخ مسافرانی می کشند که  پیچ و خم های این جنگل های چشم نواز را به سمت شهر مهربانی طی می کنند که در قلب این زیبایی جای گرفته. […]

پربازديد