روشنفکری

با کدام فهم از روشنفکری مخالفیم؟

1- در باره ی روشنفکری باید ابتدا به درستی واژه ها را تحلیل کنیم . دو واژه ی منور الفکری و روشنفکری نباید با هم یکی دانسته شوند. منور الفکری معادل انلایتنمنت (Enlightenment) است . این تعبیر در اواخر قاجار و اوایل مشروطیت بر سر زبان ها افتاد و ریشه ی آن را میتوان در […]

روشنفکری؛ بچه‌یِ بندِ چالَه!

نقدِ تازیانه وارِ جریان روشنفکری ایران کاری ست هم لازم، هم به درد بخور و هم ( برای این سرزمین ) واجب تر از نان شب. اما ستیز با این جریان آنهم  با نگاهی شبه امنیتی همراه با نواختن شیپور تاریخ از سر گشاد آن، چیزی جز رفتنِ یکسویه به قاضی بلخ! برای به کرسی […]

پربازديد