رولف انگلس

“افسوس که بر دوست در خانه ببستند”

سایت استان: نبی الله معصومی بر قله دنا بر فراز شهر سی سخت مقبره کوهنوردی آلمانی “رولف انگلس” در اوج آسمان قرار گرفته و کوهنوردان و صعود کنندگان به این قله بر آرامگاه این عاشق آرام گرفته در دنا به رسم مسلمانی فاتحه می خوانند و بر روح او درود می فرستند که عاشق دنا […]

پربازديد