رپر دهدشتی

گفتگو با خواننده ” دهدشت سرور کل ایران “

سایت استان: رپرها وقتی وارد موسیقی کشور شدند برای مردمی که با صدای دلنشین شجریان وشهرام ناظری توام با نوای ناز سازهای ایرانی خو گرفته بودند جذابیتی نداشت.اما پرداختن به موضوعات روزمره ودلمشغولی های نسل جوان توانست اندک اندک برای خود جایگاهی وطرفداری پیداکند.آنها وقتی مجوزنتوانستند بگیرند به خواننده های زیرزمینی لقب گرفتند . اما […]

پربازديد