ریچارد فرای

“جسد آرام در مغرب، روح آواره در مشرق”

 سایت استان: سعید پایدار* نوروز باستانی۱۳۹۳ ،گرچه زایش و زیبایی را برای طبیعت و طبیعت دوستان به ارمغان آورد،  اما برای فرهنگ و فرهنگ دوستان، خزان عمر دو ایرانشناس برجسته و عاشق را رقم زد. گویا این دو ایراندوست ساز مرگ را به معنای واقعی ((زندگی نو)) در نوروز کوک کرده بودند،    از شمار […]

“افسوس که بر دوست در خانه ببستند”

سایت استان: نبی الله معصومی بر قله دنا بر فراز شهر سی سخت مقبره کوهنوردی آلمانی “رولف انگلس” در اوج آسمان قرار گرفته و کوهنوردان و صعود کنندگان به این قله بر آرامگاه این عاشق آرام گرفته در دنا به رسم مسلمانی فاتحه می خوانند و بر روح او درود می فرستند که عاشق دنا […]

پربازديد