رییس

12 سایت اطلاع رسانی در استان مجوز فعالیت دارند

رییس خانه مطبوعات کهگیلویه و بویراحمد اسامی سایت های اطلاع رسانی استان و مدیران مسئول آنان را اعلام کرد و گفت: آبشار نیوز مدیر مسئول هوشنگ جهانبین، بلاد نیوز مدیرمسئول آمنه صالحی نیک، خامی مدیرمسئول فاضل کامرانی، سلام دنا مدیرمسئول مالک مجیدی، سایت استان مدیر مسئول محمد ذکاوت، کبنانیوز مدیرمسئول نوروز کمایی ، شباویز مدیرمسئول رامین چرومی، نوید فردا مدیرمسئول علی عسکری مال شیخ، صبح زاگرس مدیرمسئول فخرالدین رضایی، عصرجهان مدیرمسئول خلیل جهانتاب، کانون رسانه و نمونه اخبار مدیرمسئول امین کائیدی شادگان و کبوتران حرم مدیرمسئول رامین چرومی از سایت های مجوزدار استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.

پربازديد