رییس جمهور ایران

درخواست از مردم برای مشورت در انتخاب کابینه

سایت استان: دفتر امور رسانه‌های رییس‌جمهور برگزیده ضمن درخواست توقف گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه یازدهم، از قشرهای مختلف مردم خواست پیشنهادهای خود را به این دفتر ارسال کنند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «برخی امروز با گمانه زنی‌ ها هم خود و هم دیگران را خسته می‌کنند و گاهی هم توقعات نابجا در جامعه […]

پربازديد