سقوط به درون دره

سقوط یک دستگاه پژو پارس به درون دره

یک دستگاه پژوپارس در جاده روبه روی روستای کریک، بعداز پرش از روی درخت بلوط، به ته دره سقوط کرد.

پربازديد