سيدعلی محقق

این سنگ‌ها مفت نیست آقای پوپولیست!

در میانه مهلت ۲۰‌روزه تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، رقابت برای تصاحب کرسی اول ساختمان پاستور به اوج رسیده و بازار وعده و وعید و شعارهای رنگارنگ از سوی رقبای دکتر حسن روحانی به شدت داغ شده‌ است. در طول یکی دو هفته اخیر ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف به عنوان دو کاندیدای اصلی جناح […]

«آن هفت سال و این هفت ماه»

سایت استان: علی محقق مذاکراتی که تا همین هفته گذشته 95 درصد پیشرفت کرده بود و قرار بود حداکثر تا سوم آذرماه به توافق جامع هسته ای ختم شود، تا دهم تیرماه سال آینده تمدید شد. یعنی طرفین طی شش ماه چانه زنی های متعدد، فشرده و سنگین و رفع یکی یکی موانع تازه به […]

پربازديد