سید ایمان علوی

تئاتر زارعی در چند پرده

پرده اول:اقبال ناچیز مردم در اولین حضور با استناد به مقاله ی بزرگان اصلاحات و دکتر قاسم یزدانی رای ایشان فقط کمی بیش از ۵هزاربوده که میتوان گفت که فقط توانست رای فامیلی را جذب کند پرده دوم:التماس زارع از اصلاح طلبان ودست به دامن شدن انها وسوگند ایشان در خانه ی آقای جانی پور […]

عاملان تلخی کام مردم بویراحمد و دنا(هدایتخواه و زارعی)

اصلاحات یک جریان کاملا مردمی است که همیشه در راه تغییرسازنده و مثبت در اوضا و احوال زندگی همه ما تلاش مضاعف نموده است.اصلاحات نماد غیرت، شجاعت و کمال یابی انسانی هر منطقه ای از ایران زمین بوده که در راه سربلندی و بالندگی مردمان ما هزینه ها داده.این جریان سیاسی ریشه دار همیشه با […]

پربازديد