سید علمدار تقوی زاده

سخنان کلیشه‌ای زیباکلام مصرف انتخاباتی دارد

جای تعجب است که آقای زیبا کلام به عنوان یک استاد دانشگاه بدون استناد به قانون اساسی ،تضعیف عملکرد شورای نگهبان را هزینه تطهیر سوابق افرادی می کند که قبل از ثبت نام در انتخابات از رد صلاحیت خودشان آگاهند. سید علمدار تقوی:آقای زیبا کلام که ظاهرا در این چند سال در خواب به سر […]

پربازديد