سید ناصر حسینی پور

ترجمه پایی که جا ماند به زبان انگلیسی و اسپانیولی

کتاب پایی که جا ماند به نویسندگی آزاده و جانباز هم استانی سید ناصر حسینی پور به زبان انگلیسی و اسپانیولی ترجمه می شود به گزارش سایت استام, منطقه کهگیلویه و بویراحمد این کتاب ملی که بیش از 30چاپ را پشت سر گذاشته و رهبر معظم انقلاب نیز دست نوشته خود را بر آن هدیه کرده، […]

200x208
200x208