سید یعقوب افشون

راهکارهای پیشگیری از تعرضات به منابع ملی و طبیعی

سایت استان: سید یعقوب افشون تعرض به منابع ملی و طبیعی در سالهای اخیر با رشد شهرنشینی و اهمیت زمین در شهرهای بزرگ رواج فروانی گرفته و شاهد وقوع زمین خواری در اطراف شهرها هستیم واستان کهگیلویه وبویراحمد هم از این قاعده مستثنی نیست . این استان دارای بیش از یک میلیون و هشتصد هزار هکتار […]

« توهین و فحاشی؛ مزاح یا عمل مجرمانه؟ »

سایت استان: سید یعقوب افشون* مقدمه : توهین و فحاشی از آسیبهای اجتماعی است که جنبه کلامی و گفتاری و گاهاً نوشتاری پیدا می کند و بیشتر شامل بدزبانی و بدگویی به دیگران می باشد و در بین تمام اقشار جامعه و قومیت ها ملاحظه می شود . امروزه بدگویی و بدزبانی به صورت یک عادت […]

پربازديد