طریق الوسطی

هفته‌نامه طریق الوسطی – چهارشنبه 7 آبان 93

هفته‌نامه طریق الوسطی – چهارشنبه 7 آبان 93 (سال دوم – شماره 17) .

هفته‌نامه طریق الوسطی – یکشنبه 20 مهر 93

هفته‌نامه طریق الوسطی – یکشنبه 20 مهر 93 (سال دوم – شماره 16) .

هفته‌نامه طریق الوسطی – چهارشنبه 16 مهر 93

هفته‌نامه طریق الوسطی – چهارشنبه 16 مهر 93 (سال دوم – شماره 15) .

مدیریت کنونی فرهنگ و ارشاد استان به رسانه‌ها توجه ندارد

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات گفت: متأسفانه مدیریت کنونی استان توجه خاصی به رسانه ها نداشته و حتی در نشست تجلیل از خبرنگاران به نمایندگی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هدایای اهالی رسانه را تقدیم خبرنگاران کردند. به گزارش سایت استان، در آئین تجلیل نمایده بویراحمد و دنا در مجلس […]

هفته نامه طریق الوسطی – یکشنبه 21 اردیبهشت 93

هفته نامه طریق الوسطی – یکشنبه 21 اردیبهشت 93 (سال دوم – شماره 6) .

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 10 اسفند 92

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 10 اسفند 92 (شماره 4) .  

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 7 دی 92

هفته نامه طریق الوسطی – شنبه 7 دی 92 .  

ادامه واکنشها به گفتمان اعتدالی نشریه طریق الوسطی

مدیر سرای روزنامه نگاران استان کهگیلویه و بویراحمد با ارسال یادداشتی به صبح زاگرس نسبت به سرمقاله نشریه طریق الوسطی واکنش نشان داد. به گزارش سایت استان، زریر حجتی در این یادداشت نوشت: ضمن تبریک تولد نشریه استانی «طریق الوسطی» و آرزوی توفیق برای صاحب امتیاز آن در عرصه فرهنگ سازی و حفظ و تقویت ارزش های […]

هفته نامه طریق الوسطی – سه شنبه 5 آذر 92

هفته نامه طریق الوسطی – سه شنبه 5 آذر 92 .

پربازديد