طنز نوشته

روشهای شناسایی فتنه گران توسط بزرگواری!

سایت استان: یکی از کاربران سایت استان با نام “نیما موسوی” طنز نوشته ای را برای سایت استان ارسال کرده است که در پی می آید: روشهای شناسایی فتنه گران توسط بزرگواری! یا هر که با من نیست بر علیه من است!!! بزرگواری به آقای استاندار درخصوص استفاده از افراد به زعم وی فتنه گر […]

آقای استاندار حواست با من است؟

سایت استان: یکی از کاربران سایت استان با نام مستعار “مندنی” مطلب طنزی را برای ما فرستاده است که در پی می آید:   من یک مدیر است. روزی من با خودم در حال صحبت بود ، البته من همیشه با خودم جلسه و نشست برگزار می کند ، جلسه های مهمی هم برگزار می […]

“تصمیم مش حسن”

سایت استان: یکی از کاربران سایت استان با نام مستعار میر جنت عمری، طنزنوشته ای را برای ما ارسال کرده است که در پی می آید. روزی و روزگاری در یک ده خیلی دور نیافتاده مَشتی حسن نامی بودکه تصمیم گرفت روی پای خود بایستد اتفاقن گاوی داشت وشیر وماست و از همه مهمتر پنیر […]

پربازديد