عزت بویراحمد

جریان انحصارطلب برای فریب مردم بحث «عزت بویراحمد» را طرح کرده است

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: جریان انحصار طلب شعار «عزت بویراحمد» را برای فریب و استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم بویراحمد طرح کرده است.

عزت بویراحمد را وجه المصالحه بازیهای سیاسی خود نکنید

این روزها در حوزه بویراحمد و دنا حرف همه چیز هست جز کارآمدی کاندیداها و عملکرد آن ها در پست هایی که داشته اند. تخریب و توهین به کاندیداهای رقیب توسط هواداران کاندیداها به حدی در حوزه بویراحمد و دنا افزایش پیدا کرده که صدای خود نامزدهای انتخابات را درآورده است. در راستای تخریب کاندیداها توسط […]

پربازديد