عمارت دهدشتی

عمارت تاریخی دهدشتی نخستین فرهنگسرای بافت تاریخی بوشهر

نخستین فرهنگسرای بافت تاریخی بوشهر در عمارت دهدشتی، بوشهر افتتاح گردید.

پربازديد