قطع آب

رمضان بدون آب در روستای تاریخی تلخسرو

سایت استان: آب مایه حیات وآبادانی است وضرورت وجودآن در زندگی بشر برهیچکس پوشیده نیست وبه عقیده بسیاری از تحلیل گران بحران کم آبی از دغدغه های اصلی آینده جوامع بشری است واین زنگ خطر به معنای صرفه جویی در این مایه حیاتی است که باید از مصرف غیر ضروری آن پرهیز کرد وفرهنگ صحیح مصرف […]

قطع مکرر آب آشامیدنی شهر مادوان/ بی توجهی مسئولان شرکت آبفای استان

سایت استان: در حالی که هنوز فصل تابستان شروع نشده ، و در حالی که امسال به لحاظ بارش باران، استان در وضعیت خوبی قرار داشت اما متاسفانه خبرهایی از قطع آب آشامیدنی در گوشه و کنار شهر یاسوج نظیر شهرک امام حسین و شهرک جهاد و … به گوش می رسد. این در حالی […]

پربازديد