محمدحسین خان طاهری

وقف؛حلقه‌ی گمشده توسعه استان/ لزوم نام‌گذاری موقوفات به نام واقف در استان

سایت استان: محمد زرین – محمود آرام سه تا شهر داریم: علی‌آباد، حسن‌آباد، دولت‌آباد. علی‌آباد شهری کوچک است. طبیعتی خوش دارد. دامنه‌های زیبا، رودخانه و هوای خوب. از ادارات دولتی و مراکز عمومی چندان خبری نیست. بجز یکی دو اداره و مرکز درمانی و بانک. اما مردم آن دیار که «حاج علی» از همه سرشناس […]

درخواست ورثه یک واقف از مسئولان استان

سایت استان: حمید طاهری بویراحمدی (نامه و درخواست ورثه ی مرحوم “محمدحسین خان طاهری” از مسئولین استان مبنی بر نام گذاری یکی از موقوفات به نام واقف) – جناب حضرت آیت اله شرف الدین ملک حسینی نماینده محترم ولی فقیه در استان – جناب آقای دکتر موسی خادمی استاندار محترم استان – جناب آقای حجت […]

پربازديد