محور لوداب

چین به مرکز استان نزدیک تر می شود

عملیات آسفالت و بهسازی راه های روستایی بخش لوداب آغاز شد و با افتتاح جاده جدید دسترسی روستاهای این محور به مرکز استان بیش از یک و نیم ساعت کاهش یافت. به گزارش سایت استان پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بخش لوداب به طول ۲۰ کیلومتر برخورداری ۱۵ روستای این بخش با اعتباری […]

پربازديد