مدیرمسئول سایت استان

شروه خوانی ؛ روایتی موسیقیایی از سوگ ایل/غمانه ای که مهجور مانده است

برخی آیین ها وجود دارند که به رغم آنکه هنوز زنده اند اما هیچ کجا ثبت نشده و یا مستندی از آنها وجود ندارد آیین هایی که بخشی از ادبیات محسوب شده و زیربنای فرهنگ هستند و در عین حال به چشم نمی آیند. شروه خوانی (شربه خوانی) جز این آیین هاست که در استان […]

عذرخواهی از روزنامه‌ابتکار به دلیل انتشار سرمقاله‌ای که منبع نداشت

دیروز نوشته‌ای به قلم جواد حیدریان با عنوان “یک کلوخ به خود یک سنگ به دیگران” از صفحه شخصی این نویسنده دریافت و در سایت استان منتشر شد که بعد متوجه شدیم این مطلب به عنوان سرمقاله در روزنامه ابتکار نیز منتشر شده بود. سایت استان همواره خود را متعهد به اصول رسانه‌ای و احترام […]

پربازديد